Priser och prispott

Prispotten uppgår till 576 000 kr* och garanterat 105 000 kr i förstapris*. Du behöver dock ta dig till slutspel för att kunna ta del av prispotten och priser utgår till de 32 bäst* placerade spelarna.

 

Eftersom Supreme 10-ball challange arrangeras av privata aktörer som ansvarar för att arrangemanget genomförs i enlighet med alla lagar och regler kommer alla priser vara föremål för svensk beskattning. Prispotten uppgår till 576 000 kr* och arrangören kommer att ansvara för att arbetsgivaravgifter och källskatt dras innan prispengar utbetalas. Spelare, beroende på övriga intäkter och brytgränser, kan blir föremål för ytterligare beskattning. Arrangören kommer att ta ut en administrativ avgift från startavgifterna om 20 % för att täcka kostnader och administration.

 

Efter avdrag för arbetsgivaravgifter och källskatt är vinnaren av Supreme 10-ball challange garanterad 105 000 kr i första pris (netto) oavsett antal deltagare.


Preliminär prisfördelning (Brutto och netto) vid 300 deltagare*

placering

procent

summa

per spelare

sociala

skatt

NETTO

1

35 %

201 600 kr

201 600 kr

48 199 kr

47 554 kr

105 847 kr

2

20 %

115 200 kr

115 200 kr

27 542 kr

27 174 kr

60 484 kr

3

10 %

57 600 kr

57 600 kr

13 771 kr

13 587 kr

30 242 kr

4

5 %

28 800 kr

28 800 kr

6 886 kr

6 793 kr

15 121 kr

5-8

10 %

57 600 kr

14 400 kr

3 347 kr

3 397 kr

7 656 kr

9-16

10 %

57 600 kr

7 200 kr

1 721 kr

1 698 kr

3 781 kr

17-32

10 %

57 600 kr

3 600 kr

860 kr

849 kr

1 891 kr


100 %

576 000 kr

* Prispott och prissummor är beräknade med 300 deltagare, vid fler eller färre deltagarantal kommer således prissummorna och fördelningen att korrigeras. Supreme 10-ball challange kommer att genomföras med minst 200 deltagare. Vid 200 deltagare kommer slutspel att ske med 64 spelare och pris att utdelas till de 16 bäst placerade men fortfarande med ett garanterat första pris om 105 000 kr netto.