Anmälan


 

Supreme 10-ball challange spelas med 200 deltagare eller fler. Om Supreme 10-ball challange inte uppnår 200 spelare avanmäls alla automatiskt och åtaganden som följt med din anmälan förfaller.

 

Spelarlicens

 

Supreme 10-ball challange är inte en sanktionerad tävling, och kräver därför ingen spelarlicens. Vänligen observera att detta också innebär att du inte genom RF:s eller SBF:s försorg är försäkrad. Vidare innebär det att tävlingen är öppen för utländska deltagare, och vi välkomnar speciellt våra nordiska grannar.

 

Cuescore

 

Supreme 10-ball challange, dess satellittävlingar och slutspel kommer att administreras via Cuescore. Det innebär att du kommer behöva en spelarprofil i Cuescore. Lokala och regionala användare kommer tilldelas rättigheter att administrera satellittävlingar.

Anmäl dig här:

Din anmälan är endast en intressanmälan utan förbindelser.