"Vi till utveckla biljardsporten och skapa flera tillfällen till kvalificerat spel med riktiga prispengar"

Supreme 10-ball challange är ett privat initiativ. Vi är inte associerade med några officiella förbund eller intressenter, utan fattar våra egna beslut med fokus på biljardsporten. Vår ambition är att Supreme 10-ball challange  ska återkomma varje år och utvecklas löpande. 


Har du idéer eller synpunkter så kontakta oss gärna. 


Lycka till!

Daniel "The Machine" Bakircioglu

Robert "Robbokock" Haag

Bojan "Kom igen" Stefanov

Robert "3-vallar i" Dimmlich

Kai "Gummiarmen" Kraft